Visie In Bloei

De opzet van doula opleiding In Bloei is gebaseerd op de visie, dat iedere student uniek is. Een doula heeft onder meer levenservaring en wijsheden, mogelijk al (vele) vooropleidingen of jaren ervaring als moeder. Jouw ervaring, talenten en kwaliteiten maken dat je als mens gegroeid bent. Jouw eigen ervaringen rondom geboorte en de verhalen, waarmee je opgegroeid bent, beïnvloeden in belangrijke mate de manier waarop je kijkt naar zwangerschap en geboorte.

Doula bén je

Er is geen ander beroep waarin je zoveel van jezelf meeneemt als dit, je hebt immers een echt doulahart nodig om dit werk te kunnen doen. Wie jij bent als mens bepaalt grotendeels wat je meebrengt naar de ouders en gezinnen die je ondersteunt. 

Kennis én eigen proces

Om een student volledig in haar groeiproces tot doula te kunnen ondersteunen is er een combinatie nodig van persoonlijke ondersteuning (dus ondersteuning op maat) en het opdoen van kennis en informatie, waarbij je juist in een groep van en met elkaar kunt leren.
We hebben een ondersteuningsprogramma opgezet met 7 eigenschappen voor een succesvolle doula en zo is In Bloei ontstaan.


Visie Doula opleiding In Bloei

Hoe word je doula

In de visie van doula opleiding In Bloei werk je vanuit je unieke zijn: je eigen mogelijkheden en leerlijnen. Hiervoor krijg je jouw eigen groeibox, een mentor en intervisiegroep. De praktische kennis, informatie en handvatten die je tijdens doula opleiding In Bloei krijgt aangereikt zullen jouw doulabox vullen.
doula met stevige basis

In Groei

Het werk als doula kan veel van je vragen. Bijvoorbeeld, doordat je ook thuis altijd je telefoon aan hebt staan voor het geval je naar een bevalling moet. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe daarin te balanceren. Je leert ook hoe je voor jezelf kunt zorgen, wat jouw sterke punten zijn en waar je valkuilen liggen zijn belangrijke onderdelen van het groeiproces. Immers pas als je weet wat jouw kracht is als persoon én als doula kun je dit ook uitdragen en aan anderen overbrengen.

Groeibox

Vandaar dat we werken met een groeibox waarin een aantal eigenschappen belangrijk voor doula’s zijn uitgewerkt en waar je jouw eigen leerdoelen kunt ontdekken en formuleren. Zo weet jij precies wat je leerdoelen zijn en bovendien kan je persoonlijke mentor heel gericht je groeiproces ondersteunen.

verbinding met de doula community

In Verbinding

Samenwerking is meer dan alleen de som der delen. Als doula merk je ook dat het streven moet zijn om sámen meer te bereiken. Dat door elkaar te ondersteunen er door iedereen meer bereikt kan worden dan je als individu zelf bedacht had. Dat geldt voor het contact met klanten, zorgverleners en elkaar.

Omdat het “in verbinding zijn” door ons als een belangrijke eigenschap van een doula wordt gezien vinden wij het groepsproces en het delen van ervaringen met elkaar belangrijk.

We ondersteunen elke studente daarnaast ook in haar persoonlijke reis en ontwikkeling tot doula.

Wij willen met elkaar graag bouwen aan een sterke doula community in Nederland. Hiermee versterken we elkaar. Daarom stimuleren we onze studenten om lid van de beroepsvereniging te worden. Om te verbinden, organiseren we terugkombijeenkomsten om samen te blijven komen.

We werken ook samen met de Bia doulatraining.. Onze studenten ontvangen op cursussen bij hen 25% korting en hun studenten ontvangen 25% korting  op ons bedrijfsweekend.

bloeiende doulapraktijk

In Bloei

Wanneer er met doula opleiding In Bloei een stevige basis gelegd is en je weet waar je voor staat, is het ook makkelijker in verbinding te zijn met anderen. En door in samenwerking boven jezelf uit te stijgen kun je volop stralen en tot bloei komen als succesvolle doula.

In het doulaschap kan jij je blijven ontwikkelen. Het is ook een beroep, waarin je een mooie carrière kunt maken.

Vandaar dat wij binnen onze opleiding ook lessen geven in het opbouwen en onderhouden van een bloeiende praktijk.

Ook bieden wij handvatten om een eigen geboortecursus op te zetten, waarmee je toekomstige ouders kunt ondersteunen.

Deze tools kunnen je helpen om klanten te vinden en de basis voor een zelfvoorzienend inkomen te genereren.


Kernwaarden

Als In Bloei doula ben je dan ook volledig voorbereid op en klaar voor het werkveld.

Doula opleiding In Bloei kenmerkt zich door een aantal kernwaarden, en we verwachten van onze doula’s dan ook dat ze die uitdragen. Uiteraard wordt hier in de opleiding de nodige aandacht besteed, de opleiding is er als het ware mee doorweven.

Doula opleiding In Bloei staat voor:

In. B.l.o.e.i. : Integer. Betrouwbaar. Loyaal. Ondernemend. Eerlijk. Inventief.


Opleidingstraject doula opleiding -klassikaal

Deze opleiding omvat 15 lesdagen, steeds in een aaneengesloten vrijdag en zaterdag in de maand (m.u.v. december, wanneer er één enkele dag is). Het bedrijfsweekend is integraal onderdeel van de opleiding.

Iedere student krijgt een persoonlijke mentor toegewezen.

Van de student wordt verwacht dat ze als zelfstandig doula-in-opleiding minimaal drie stagebevallingen bijwoont en een eindscriptie maakt.

De opleiding kan met een diploma worden afgesloten wanneer de lessen, de stages en de eindscriptie als voldoende zijn beoordeeld.

Afhankelijk van het tempo waarin de doula-in-opleiding de stages volgt. is de opleidingsduur 9-12 maanden.

Lees hier alles over de doulaopleiding -klassikaal


Opleidingstraject doula opleiding -online

In deze opleiding krijgt de student online toegang tot het theoretische deel van de opleiding. Gedurende een half jaar krijgt de student elke week toegang tot een nieuwe les. De lessen omvatten theorie, instructies en uitleg middels video en audio, en veel oefeningen. 

Naast het volgen van de online lessen zijn er 3 “live”dagen, die aaneengesloten plaats vinden in september.

Iedere student krijgt een mentor toegewezen.

Van de studenten wordt verwacht dat ze als zelfstandig doula-in-opleiding minimaal drie stagebevallingen bijwoont en een eindscriptie maakt.

De opleiding kan met een diploma worden afgesloten wanneer de lessen, de stages en de eindscriptie als voldoende zijn beoordeeld.

Afhankelijk van het tempo waarin de doula in opleiding de stages volgt, is de opleidingsduur 9 maanden.

Studenten kunnen ook het In Bloei Bedrijfsweekend met korting bijwonen.

Lees hier alles over de doulaopleiding online


Terugkomdagen en bedrijfsweekend

Tijdens de opleiding hebben studenten de mogelijkheid om intervisie te volgen op terugkom ochtenden, deze worden ongeveer elke zes weken georganiseerd. Het Bedrijfsweekend bieden we in maart aan. Ook voor studenten van de online opleiding en alle andere doula’s (in opleiding) zijn hier tickets voor te krijgen.


 

succesvolle doula met bloeiende praktijk

Schrijf je nu in voor de opleiding -klassikaal en start in september al. 

 


Terug naar het totale cursusaanbod