Opzet van de opleiding

Onze Visie

Iedere student is uniek. Je hebt levenservaring en wijsheden, mogelijk al (vele) vooropleidingen of jaren als moeder. Jouw ervaring, talenten en kwaliteiten maken dat je als mens gegroeit bent. Jouw eigen ervaringen rondom geboorte en de verhalen waarmee je opgegroeid bent beinvloeden in belangrijke mate de manier waarop je kijkt naar zwangerschap en geboorte. Er is geen ander beroep waarin je zoveel van jezelf meeneemt als dit, je hebt immers een echt doulahart nodig om dit werk te kunnen doen. Wie jij bent als mens bepaalt grotendeels wat je meebrengt naar de ouders en gezinnen die je ondersteunt.

Om een student volledig in haar groeiproces tot doula te kunnen ondersteunen is er een combinatie nodig van persoonlijke ondersteuning (dus ondersteuning op maat) en het opdoen van kennis en informatie, waarbij je juist in een groep van en met elkaar kunt leren.
We hebben een ondersteuningsprogramma opgezet met 7 eigenschappen voor een succesvolle doula en zo is In Bloei ontstaan.


Opzet Doulaopleiding In Bloei

De opleiding is zo opgezet dat je werkt vanuit je eigen mogelijkheden en leerlijnen. Hiervoor krijg je jouw eigen groeibox met mentor en intervisiegroep. De praktische kennis, informatie en handvatten die je tijdens de opleiding krijgt aangereikt zullen jouw doulabox vullen.
doula met stevige basis

In Groei

Het werk als doula kan veel van je vragen. Doordat je ook thuis altijd je telefoon aan hebt staan voor het geval je naar een bevalling moet is het belangrijk dat je leert hoe dat te balanceren. Maar ook hoe je voor jezelf kunt zorgen, wat jouw sterke punten zijn en waar je valkuilen liggen zijn belangrijke onderdelen van het groeiproces. Immers pas als je weet wat jouw kracht is als persoon en als doula kun je dit ook uitdragen en aan anderen overbrengen.

Vandaar dat we werken met een groeibox waarin een aantal eigenschappen belangrijk voor doula’s zijn uitgewerkt en waar je jouw eigen leerdoelen kunt ontdekken en formuleren. Zo weet jij precies wat je leerdoelen zijn en bovendien kan je persoonlijke mentor heel gericht je groeiproces ondersteunen.

verbinding met de doula community

In Verbinding

Samenwerking is meer dan alleen de som der delen. Als doula merk je ook dat het streven moet zijn om samen meer te bereiken en door elkaar te ondersteunen er door iedereen meer bereikt kan worden dan je als individu zelf bedacht had. Dat geld voor het contact met klanten, zorgverleners en elkaar.

Omdat het “in verbinding zijn” door ons als een belangrijke eigenschap van een doula wordt gezien vinden wij het groepsproces en het delen van ervaringen met elkaar belangrijk.

We ondersteunen elke studente daarnaast ook in haar persoonlijke reis en ontwikkeling tot doula. Wij willen graag bouwen met elkaar aan een sterke doula community in Nederland. Hiermee versterken we elkaar. Daarom stimuleren we onze studenten lid van de beroepsvereniging te worden en te verbinden, organiseren we terugkomst bijeenkomsten om samen te blijven komen.

We werken ook samen met de Bia doulatraining.. Onze studenten ontvangen bij hen en hun studenten bij ons 25% korting op het biz weekend.

In Bloei

Wanneer er een stevige basis gelegd is en je weet waar je voor staat, is het ook makkelijker in verbinding te zijn met anderen. En door in samenwerking boven jezelf uit te stijgen kun je volop stralen en tot bloei komen als succesvolle doula.

Het doulaschap is een uitdagende cariere waarin je kunt blijven ontwikkelen, maar ook een die volgens ons een beroep is en kan zijn en een cariere op zich kunnen zijn.

Vandaar dat wij binnen onze opleiding ook lessen geven in het opbouwen en onderhouden van een bloeiende praktijk en handvatten bieden om een eigen geboortecursus op te zetten. Deze tools kunnen je helpen om klanten te vinden en basis van een zelfvoorzienend inkomen te genereren.

Als In Bloei doula ben je dan ook volledig voorbereid en klaar voor het werkveld.
In. B.l.o.e.i. : Integer. Betrouwbaar. Loyaal. Ondernemend. Eerlijk. Inventief.


Opleidingstraject -in person

De 15 lesdagen zijn van half 10 tot 5, met een potluck lunch. De lesdagen zijn steeds een aaneengesloten vrijdag en zaterdag in de maand (m.u.v. december, wanneer er een enkele dag is).

De dagen hebben een workshopachtig karakter met afwisseling tussen theorie en praktijk.

Naast het volgen van de lessen zijn er 3 mentorbijeenkomsten, die aansluitend op een lesdag zullen plaatsvinden.

Verder wordt van de studenten verwacht dat ze als zelfstandig doula-in-opleiding drie stagebevallingen bijwoont. De diplomering is compleet wanneer de lessen, de stages en de eindscriptie voldoende zijn beoordeeld.

Afhankelijk van het tempo waarin de doula in opleiding de stages volgt, is de opleidingsduur 9 maanden. Studenten kunnen tegen een extra bijdrage ook het In Bloei Bizz weekend met korting bijwonen, om hun doulapraktijk echt een goede opstart te geven.

De lesdata voor het eerstvolgende opleidingstraject

De opleiding loopt van september 2019 tot april 2020

Lesdagen in 2019: 13 en 14 september; 11 en 12 oktober; 8 en 9 november; 13 december

Lesdagen in 2020: 10 en 11 januari; 7 en 8 februari; 13 en 14 maart (bedrijfsdagen); 10 en 11 april

Opleidingstraject -online

Gedurende een half jaar krijgt de student elke week toegang tot een nieuwe les. De lessen omvatten theorie, instructies en uitleg middels video en audio, en veel oefeningen. 

Naast het volgen van de online lessen zijn er 3 “live”dagen, die aaneengesloten plaats vinden in september.

Verder wordt van de studenten verwacht dat ze als zelfstandig doula-in-opleiding drie stagebevallingen bijwoont. De diplomering is compleet wanneer de lessen, de stages en de eindscriptie voldoende zijn beoordeeld.

Afhankelijk van het tempo waarin de doula in opleiding de stages volgt, is de opleidingsduur 9 maanden. Studenten kunnen tegen een extra bijdrage ook het In Bloei Bizz weekend met korting bijwonen, om hun doulapraktijk echt een goede opstart te geven.


Terugkomdagen en bedrijfsweekend

Tussendoor is er nog de mogelijkheid om intervisie te volgen op terugkom ochtenden, deze worden ongeveer elke zes weken georganiseerd. Het Bedrijfsweekend bieden we in maart aan. Ook voor studenten van de online opleiding en alle andere doula’s (in opleiding) zijn hier tickets voor te krijgen.


Diplomering

Tenminste 90% van de lessen dienen gevolgd te worden en de drie stages die de studenten uitvoeren moeten voldoende beoordeeld worden.

Daarnaast vraagt de opleiding een eindproduct in de vorm van een scriptie. Hierin wordt ofwel een relevant doula-onderwerp uitgewerkt of eindproduct zoals een geboortecursus geschreven.

Na de laatste lesdag in april krijgt de student nog 18 maanden om de stages af te ronden. Zodra de stages, lesinzet en aanwezigheid en het eindproduct goedgekeurd zijn ontvang je een diploma.

Afhankelijk van het tempo waarin de doula in opleiding stages zoekt en volgt, is de opleidingsduur tussen de 9 en 12 maanden.


succesvolle doula met bloeiende praktijk

Schrijf je nu in voor de opleiding -in person, want we raken snel vol.